Mogelijkheid tot opgave voor de respectievelijke kuurweken tot uiterlijk 2 weken voor aanvang. Dit in verband met het voorconsult en de voorkuur. Definitieve opgave kan alleen schriftelijk onder gelijktijdige vooruitbetaling van € 885 op postgiro NL46INGB0007417073 t.n.m. Mw N Weiss en Mw M Oussoren, o.v.v. de datum van de betreffende kuurweek. Pas na ontvangst van dit bedrag is de aanmelding definitief.

Annuleringskosten:

  • van zes weken tot tot twee weken voor aanvang van de kuur is het € 100
  • tijdens de laatste twee weken voor aanvang van de kuurweek  is het € 885.

Het tweede deel van het verschuldigde bedrag (€ 665), dient voor het begin van de kuurweek op eerder genoemd gironummer bijgeschreven te zijn of ter plekke op de eerste dag van de kuur contant te worden voldaan.

Het volledige bedrag blijft verschuldigd indien de kuurweek om welke reden dan ook niet tot het einde gevolgd wordt.