Opgaveformulier

pdfIn de pdf kunt u de informatie over de kuur vinden. U kunt deze ook uitprinten.

Reinigingskuurweken volgens dr. F.X.Mayr

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Persoonsgegevens

Wat is uw naam?
Ongeldige invoer
Wat is uw adres?
Wat is uw postcode?
Wat is uw wwonplaats?
Wat is uw telefoonnummer?
Ongeldige invoer

Voorwaarden voor deelname aan de kuurweken:

  • Mogelijkheid tot opgave voor de respectievelijke kuurweken tot uiterlijk 2 weken voor aanvang. Dit in verband met het voorconsult en de voorkuur. Definitieve opgave kan alleen schriftelijk onder gelijktijdige vooruitbetaling van € 885,= op postgiro NL46 INGB 0007 4170 73 t.n.v. Mw N Weiss en Mw M Oussoren, o.v.v. de datum van de betreffende kuurweek. Pas na ontvangst van dit bedrag is de aanmelding definitief.
  • Het tweede deel van het verschuldigde bedrag € 665,=, dient voor het begin van de kuurweek op eerder genoemd gironummer bijgeschreven te zijn of ter plekke op de eerste dag van de kuur contant te worden voldaan.
  • Annuleringskosten: tot zes weken voor aanvang € 100,=; zes tot twee weken voor aanvang van de kuurweek € 695,=; daarna is het volledige kuurbedrag verschuldigd.
  • Het volledige kuur bedrag blijft verschuldigd indien de kuurweek om welke reden dan ook niet tot het einde gevolgd wordt.
Invalid email address.
Voor aanmelding dient u akkoord te gaan met de voorwaarden
verplicht veld